top of page

Fundació de la Comparsa i els seus estatuts

“Allà pels anys 1942 i 1943 jo pertanyia a un grup d'amics, molt units, que, tot i estar patint la dura època de la postguerra, solíem comentar, amb gran il·lusió, la possibilitat d'organitzar una nova comparsa per a les festes de Moros i Cristians"

 - Luis Bernabé (fundador i Espiga d'Or de la Comparsa de Labradores)

1994 MYC ELIAS BERNABÉ PAYA, in memoriam

 

   Anys més tard, el gener de 1946, un grup de hisendats i agricultors locals adscrits a la Germandat Sindical i aquesta quadrilla d'amics, de què parla Luis Bernabé, van entaular converses per formar una nova comparsa. Es va concretar una reunió que va tenir lloc el 31 de gener de 1946 al saló d'actes de la Cooperativa Agrícola. Es constitueix formalment, aquell dia, la Comparsa de Labradores. Jesús Navarro, “El Vicari” és elegit President i l'acompanyen a la seva Junta, José Poveda, Elías Bernabé, Eduardo Tortosa, Joaquín Medina, Vicente Cantó i José María Bernabé.

 

   La Comparsa de Labradores ha estat des de la seva fundació una comparsa molt popular, integrada per gent senzilla, i sempre ha gaudit de la simpatia i l'afecte de tot el poble.

   La desaparició el 1966 del Romiatge de Sant Isidre, que se celebrava durant les festes de Moros i Cristians, per desavinences entre els organitzadors, dóna origen al Dia de la Germandat. Durant els primers anys se celebra a la Finca Ferrusa amb dinar matinal, assemblea general ordinària, tertúlies i paella. Posteriorment es trasllada a la Finca Santa Bàrbara ia la Casa de la Bassa de Caprala fins al 1978. Ja en aquesta època, la comparsa havia registrat un espectacular creixement de comparsistes, amb la incorporació de quadrelles femenines, i el 1979, a Assemblea, es trasllada la seva celebració a un dissabte previ a les festes i al poble. El 1992 se celebren els vint-i-cinc anys d'aquest dia festiu particular i, amb aquest motiu,es recupera el Romiatge de Sant Isidre.

   A 1973 es va adquirir, a la Plaça de Dalt, la seu de la Comparsa, sent inaugurada el 20 d'abril de 1974. És beneïda pel sacerdot Jesús Navarro, primer president de la Comparsa. Després de diverses reformes, continua sent actualment la seu social.

 

   Amb alguna excepció, els llauradors realitzen anualment reconeixements a festers, col·laboradors o institucions vinculades la comparsa i que s'estan celebrant a l'anual Sopar de Germandat. La màxima distinció que s'atorga és l'espiga d'or, que ha estat concedida en dues ocasions: a Elías Bernabé Paya i Luis Bernabé Reig.

 

   Des de la seva fundació, han ocupat el càrrec de President de la Comparsa, a més de Jesús Navarro: José Poveda Paya, Elías Bernabé Paya, José Martínez Díaz, José Román Tomás, Luis Gonzálvez Pomares, Alfredo Amat Ciordia, Mª José Beltrán Torregrosa, José Luis Beltrán Asensio, Francisco Cerdá Brotóns, Mª Teresa Vera Villaplana, José Milan Amat i, actualment, Vicente Guerra Martínez.

   És destacable que fossin els Llauradors, l'any de la seva fundació, els que nomenessin per primera vegada a la nostra festa la figura del Cap de Comparsa, que posteriorment van anar incorporant altres comparses i que s'ha convertit en una de les figures més importants de les nostres festes. Molts homes, i en els darrers anys dones, han ocupat aquest lloc a la Comparsa de Labradores, ia tots estarem eternament agraïts pel seu esforç i sacrific en la gran aportació que fan en els dies de celebracions festeres.

   Actualment formen la nostra comparsa vint-i-cinc Cuadrelles. Adults: Antius, Espigolaores, Molineres, Colliores, Llenyaters, Vermaores, Pastors, Colliters, Majorals, Randeres, Esparters, Maseres, Rastrillers, Sarnatxos, Sarmenters, Segaores, Sembraores, campesines, Vermaors, Hortelans de Puça y Bacoreros; tenim quadrelles de joves festers: Artesans, Xics de la Parra, i els més joves: Xics de l'Horteta i Aventaores. 

   Es destacable que fueran los Labradores, en el año de su fundación, los que nombraran por primera vez en nuestra fiesta la figura del Jefe de Comparsa, que con posterioridad fueron incorporando otras comparsas y que se ha convertido en una de las figuras más importantes de nuestros festejos. Muchos hombres, y en los últimos años mujeres, han ocupado este puesto en la Comparsa de Labradores, y a todos estaremos eternamente agradecidos por su esfuerzo y sacrifico en la gran aportación que hacen en los días de celebraciones festeras.

   Actualmente forman nuestra comparsa veinticinco Cuadrellas. Adultos Antius, Espigolaores, Molineres, Colliores, Llenyaters, Pastors, Vermaores, Colliters, Majorals, Randeres, Esparters, Maseres, Rastrillers, Sarnatxos, Sarmenters, Segaores, Sembraores, campesines, Vermaors, Hortelans de Puça y Bacoreros; Tenemos cuadrellas de jóvenes festeros: Artesanes, Xics de la Parra, y los más jóvenes: Xics de l'Horteta y Aventaores. 

Luis Bernabe Labradores_Odin2014  _09_ed

 - Luis Bernabé (fundador i Espiga d'Or de la Comparsa de Labradores)

bottom of page