top of page

INFORMACIÓN AL COMPARSISTA

BAJA - Fue bonito, pero me voy 

En esta sección el comparsista tiene acceso a la información a cómo tramitar su baja como comparsista. 

Me'n vaig per ara!
 1. Ens agradaria saber si podem fer alguna cosa per tu, t'atenem amb gust.

  Per a la teva comoditat per correu poden trobar-nos a comparsalabradores@gmail.com o, com a nosaltres ens agrada, podem veure'ns a la pròpia Seu els dies d'atenció al comparsista. 

Vull donar-me de baixa a la Comparsa!
 1. La baixa d'associats es produirà per:

  A) Voluntàriament, comunicant-ho per escrit a la Junta Directivaabans del 15 de setembre, no sent efectiva mentre el sol·licitant no tingués (si n'hi hagués), liquidades les obligacions contretes amb la Comparsa.

  B) Per mort.

  C) Per acord de la Junta Directiva en els casos que signifiqui l'expulsió segons els nostres estatuts.

   

 2. Omple el document de Modificació i signa'l.
  Important: Marcar BAIXA.

Lliurar impresos a la Comparsa!

Es pot realitzar de dues maneres:

 • Envia tots els impresoselectrònicament al correu comparsalabradores@gmail.com
   

 • Lliura'l a la mà a la Seu de la Comparsa (Plaça de Dalt 13, Petrer) als dies d'atenció al comparsista.

Qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres per correu comparsalabradores@gmail.com o a la pròpia Seu els dies d'atenció al comparsista.

bottom of page